Jump to content
Andu

Hackerii pot prelua de la distanta controlul asupra telefoanelor. Cat de sigura este reteaua ta de telefonie mobila?

Recommended Posts

O vulnerabilitate a tehnologiei folosite de re?elele GSM, care acoper? circa 80% din pia?a mondial? a telecomunica?iilor mobile, permite hackerilor s? preia de la distan?? controlul asupra telefoanelor ?i s? ini?ieze apeluri sau s? trimit? mesaje text (SMS), potrivit unei firme germane de cercetare.

telefoane-mobile-publimedia-shutterstock.jpg

Hackerii ar putea folosi aceast? bre?? a tehnologiei GSM pentru în?el?torii prin care ar ini?ia apeluri ?i mesaje c?tre servicii cu tarife ridicate, a declarat ?eful firmei germane Security Research Labs, Karsten Nohl.

Atacuri similare asupra unui num?r restrâns de smartphone-uri au mai avut loc în trecut, îns? acum ar putea fi expsuse toate telefoanele mobile care folosesc tehnologia GSM.

"Putem face asta într-un interval redus de timp cu sute de telefoane", a declarat Nohl pentru Reuters înaintea unei prezent?ri la o conven?ie despre hacking la Berlin.

Atacurile asupra sistemelor de telefonie fix? ale companiilor sunt obi?nuite ?i în cele mai multe cazuri includ folosirea unor linii telefonice pentru servicii cu valoare ridicat?, înfiin?ate de hackeri în Europa de Est, Africa ?i Asia.

Hackerii ini?iaz? apeluri de la telefoanele controlate c?tre astfel de linii telefonice, dup? care colecteaz? banii ?i dispar suficient de repede pentru a nu fi identifica?i.

Posesorii telefoanelor nu sesizeaz? de obicei problema pân? nu primesc factura, iar operatorii telecom ajung în cele mai multe cazuri s? suporte cel pu?in o parte din costuri.

De?i nu va prezenta detalii despre acest tip de atacuri la conferin??, Nohl estimeaz? c? hackerii pot reproduce codul necesar pentru atacuri în câteva s?pt?mâni.

Potrivit unei clasific?ri ce urmeaz? s? fie prezentat? de Nohl la conferin??, operatorii T-Mobile din Germania ?i SFR Fran?a ofer? clien?ilor cea mai bun? protec?ie împotriva infractorilor online care vor s? le intercepteze convorbirile sau s? le urm?reasc? loca?ia.

Cercet?torii au evaluat 32 de operatori, din Austria, Belgia, Cehia, Fran?a, Germania, Ungaria, Italia, Maroc, Slovacia, Elve?ia ?i Thailanda, în func?ie de cât de u?or au putut intercepta convorbiri, imita telefonul altcuiva ?i urm?ri loca?ia terminalului mobil.

Sursa

Link to comment
  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...